Kastellet med eldre bebyggelse ned mot Vorma

Tidligere var det bare en stripe med hus i Kastellvegen ned mot Vorma.

Nå er store deler av området utbygd.

Kastellvegen med eldre bebyggelse nærmest, deretter Vormvikvegen og Vormviklia. Kastellkroken til høyre i bildet (hus med røde tak), og Vormvikhagan litt høyt midt i bildet.

Fortsatt bygges det i dette området.

Helt oppe i høyre hjørne i bildet: Trollåsen og Styrimarka. Midt i: Brennhøgda mot Gullverket og lenger til venstre: Finnbråten, Elstadlia og Skovset.

Flere artikler fra ieidsvoll