Båtvraket på bunnen av Vorma

I Minnevika ved Mjøssamlingene ligger det mange historiske fartøy.

Her ligger det flere lektere og en del bevarte båter. Noen på land – andre ute i vannet og noen under vann, som denne som ligger innerst i vika, markert med bøyer.

Fartøyet er lite synlig ved høy vannstand, ved lav vannstand er det godt synlig om man tar seg opp i høyden.

Mjøssamlingene er Mjøsas sjøfartsmuseum som forteller historien om båter og frakt på Mjøsa. Sommersesongen med omvisninger ved Mjøssamlingene følger skolens sommerferie. Hver søndag i denne perioden kan du møte Mjøsmuseets omviser, og få komme inn i husene.

Flere artikler fra ieidsvoll