Covid-19 ved Vilberg Helsetun: Syv beboere og seks ansatte smittet

Kommuneoverlegen i Eidsvoll har vært i dialog med FHI og rådet er at tilnærmet normal drift skal opprettholdes.

18. mai meldte Eidsvoll kommune om smitte ved 1. avdeling på Vilberg Helsetun. Nasjonale retningslinjer tilsier at strenge tiltak ikke er aktuelle ved smitteutbrudd i sykehjem, melder Eidsvoll kommune.

I løpet av vinteren har cirka 80 prosent av beboerne og 50 prosent av de ansatte ved sykehjemmet gjennomgått smitte.

– Vi ser at vaksinerte beboere vanligvis tåler infeksjonen godt, men noen er så svake i utgangspunktet at de ikke tåler infeksjoner. Dette gjelder også influensa og andre smittsomme sykdommer, sier kommuneoverlege Carl Magnus Jensen.

Det er ikke besøksstans ved sykehjemmet, men besøkende til 1. avdeling henstilles til å avvente besøk om det ikke er spesielt ønskelig eller nødvendig.

Flere artikler fra ieidsvoll