Eidsvold Turn fotball: Suksess med egne treninger for de yngste jentene

Eidsvold Turn lanserte i høst fotballtrening kun for jenter. Det har vært en suksess. Gruppen har vokst fra 10 til over 30 på kort tid.

Egne treninger for jenter i alderen 6 til 10 år ble lansert i midten av august som et tillegg til de ordinære treningsøktene.

Treningen inngår prosjektet Fotball for alle som legger til rette for at det er billigere for de yngste å spille fotball i Turn, melder Eidsvold Turn.

Fotball for alle-prosjektet har ført til en vekst for Eidsvold Turn. Her fra Bjerke cup høsten 2021.

Fotball for alle som vil

Norge fotballforbunds Fotball for alle – glede, drømmer og fellesskap forplikter organisasjonen til å legge forholdene til rette for at alle som vil, skal få delta i fotballen.

Fotballag er viktige sosiale møteplasser, og NFF skal inkludere tilbudet til mennesker med nedsatt funksjonsevne i våre ordinære aktiviteter, skriver NFF på sine nettsider. Videre heter det: Fotballen skal gjenspeile befolkningen, og det fordrer et særskilt fokus både på nyankomne flyktninger og nybosatte.

Prosjektet forplikter organisasjonen til å legge forholdene til rette for at alle som vil, skal få delta i fotballen.

Aktiv gruppe

Eidsvold Turns spillere har i løpet av høsten i tillegg til Myhrer-øktene deltatt på Santander Cup og Bjerke Cup i tillegg til treningskamper.

På første økt 17. august var rundt 10 jenter på plass. Nå er det hele 30 navn på lista. Jenter 6 og 7 år trener inne i K-bygget på Eidsvoll videregående skole torsdag og jenter 8, 9 og 10 år trener inne i Minnesundhallen mandag.

Fotball for alle-prosjektet har ført til en vekst for Eidsvold Turn. Her fra Bjerke cup høsten 2021.

Flere artikler fra ieidsvoll