Eidsvoll bygdetun pakket inn i vintertåke

Eidsvoll bygdetun i tåkedis

Luftfoto av bygdetunet i tåkedis.

Eidsvoll bygdetun er et av landets største med 29 bygninger. Her er det landhandleri, husmannsplass og seter. Her er også storgården Oppsahl, våningshuset fra Tømte og småbruket Klokkerenga. 

Bygdetunets venner står for mye av aktiviteten på museet. De bemanner husene under større arrangementer.

Flere artikler fra ieidsvoll