Eidsvoll Verk stasjon: designet av firmaet Arkitektskap

Eidsvoll verk holdeplass ble tatt i bruk i 1999 da lokaltogene Kongsberg – Eidsvoll begynte å kjøre via Gardermoen.

Holdeplassen ligger mellom Gardermoen stasjon og Eidsvoll stasjon på den nye Gardermobanen, ved Råholt. Eidsvollsbygningen ligger ca. 1 km fra holdeplassen.

Stasjonen ble designet av Arkitektskap og bygget i betong, med detaljer i metall og tre, og er senket ned i bakken. Firmaet Arkitektskap eies av medarbeiderne og har en flat organisasjonsform som gir rom for individuell utvikling gjennom det tverrfaglige arbeidet. 

Eidsvoll Verk stasjon, Mostue, med pendlerparkering.

Flere artikler fra ieidsvoll