Mjøsa og Vorma: Vannstanden har økt kraftig

Fra 20. mai ble det tatt grep for å øke vannstanden i Mjøsa og Vorma. Nå er Mjøsa over normalvannstand for årstiden. Og Norges største innsjø stiger fortsatt.

Det har vært kraftig regn de siste dagene. Fredag sendte Meteorologisk institutt ut gult farevarsel for styrtregn på Romerike.

Normalvannstand for årstiden er 122,93 meter over havet. Lørdag 2. juli er vannstanden 123, 22 meter over havet.

Oppdatert: Mandag 4. juli er vannstanden 123,37 meter over havet. Det er 44 cm over normal vannstand for årstiden.

Vannet kryper nå oppover bryggeanleggene i Sundet og ved Skibladnerbrygga.

Det er fortsatt mulig å bruke elvas undergang ved Eidsvoll stasjon på Holstangen, men vannet står høyt mot gangvegen.

Lite nedbør

Vedvarende lite nedbør og relativt lite snø var årsaken til den lave vannstanden. Etter en mars måned nesten uten nedbør ble det også tørt i april og uvanlig lav vannstand i mai. Men reglementet for Mjøsa er tydelig på at tappingen ikke skal reduseres før vårflommen har kulminert.

– Med treg start på årets vårflom blir det også sen fylling av Mjøsa. I tillegg er det utsikter til at årets smelteflom blir liten. Dette medfører at vannstanden vil bli liggende relativt lavt i hele mai med mindre det kommer mye nedbør, meldte GLB på sine sider 3. mai.

GLB fikk 20. mai tillatelse av NVE til å redusere vannføringen ut av Mjøsa, for å få en raskere fylling av innsjøen.

Etter det har vannstanden økt, og med mye nedbør de siste dagene er innsjøen nå godt over normalvannstand for årstiden.

Høy vannstand i Vorma ved Eidsvoll stasjon.

Fortsatt lav vannstand i Hurdalssjøen

Også Hurdalssjøen i Eidsvoll og Hurdal har hatt lav vannstand denne våren og sommeren.

Normalt for årstiden er 176.01 meter over havet. Hurdalssjøen er 2. juli 174.98 meter over havet.

Flere artikler fra ieidsvoll