Søknad innvilget: Øker vannstanden i Vorma og Mjøsa

20. mai ble det gitt tillatelse til å holde igjen mer vann i Vorma og Mjøsa. Men det vil ta tid å øke vannstanden.

Tillatelsen er gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Søknaden er sendt av Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) etter at flere reagerte på den lave vannstanden.

Normal vannstand for årstiden er 122 meter over havet. I en lengre periode har Vorma og Mjøsa ligget flere meter under dette.

Innlandet Bondelags bekymringsbrev til GLB ble avgjørende i saken.

Vedvarende lite nedbør og relativt lite snø er årsaken til den lave vannstanden. Etter en mars måned nesten uten nedbør ble det også tørt i april.

Men reglementet for Mjøsa er tydelig på at tappingen ikke skal reduseres før vårflommen har kulminert.

23. mars: Slik så Vorma ut ved Sundet i Eidsvoll 23. mars. Det er ikke unormalt med lav vannstand på denne tiden av året.

Lite snø og lite nedbør

– Med treg start på årets vårflom blir det også sen fylling av Mjøsa. I tillegg er det utsikter til at årets smelteflom blir liten. Dette medfører at vannstanden vil bli liggende relativt lavt i hele mai med mindre det kommer mye nedbør, meldte GLB på sine sider 3. mai.

Også Hurdalssjøen er avhengig av nedbør for å komme opp på normal vannstand.

Med relativt lite snø i utgangspunktet, kombinert med mye fordampning i en tørr smelteperiode så langt, er situasjonen nå at mange reguleringsmagasiner trenger mye nedbør i løpet av mai for å komme opp mot normal sommervannstand.

Mai ble ikke nedbørsrik, og magasinene har fortsatt lav fyllingsgrad. Det går ikke bare ut over båt- og fritidsaktivitet, men også landbruket som er avhengig av Mjøsa som vanningskilde.

3. april: Vannstanden i Vorma og Mjøsa ved Minnesund og Langset 3. april.

Bøndene sliter med vanning

– Med uvanlig lav vannstand i mai er det mange vanningsanlegg som ikke får utnyttet vannet i Mjøsa. På bakgrunn av henvendelse fra Innlandet Bondelag 16. mai sendte GLB søknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å fravike manøvreringsreglementet for Mjøsa for å få en raskere fylling, skriver GLB i en pressemelding.

– Vekstsesongen er i gang, og det tørre været gjør kunstig vanning helt nødvendig. For mange lar det seg imidlertid ikke gjøre å starte vanning da vannstanden i Mjøsa er for lav til å få vannet inne i pumpestasjonene, heter det i Innlandet Bondelags brev til GLB 16. mai.

– På bakgrunn av henvendelsene fra bekymrede medlemmer på begges sider av Mjøsa, har Innlandet Bondelag i dag sendt brev til Glommen og Laagens Brukseierforening. 

Vannstanden ved Vorma ved Skibladnersvingen 16. mai. Sandbankene lenger nord er blitt mindre.

«Vinner» 5 dager

GLB søkte 19. mai om å tilpasse vannføringen i Vorma. NVE godtok søknaden 20. mai. Dette innebærer at vannstanden i Mjøsa vil nå «vanningsvannstand» på 121,2 meter over havet (ca. 3,5 m lokal høyde) omtrent fem dager tidligere enn om reglementet skulle bli fulgt, melder GLB.

Den viktigste forutsetningen for fylling av Mjøsa er tilsig, som styres av regn og snøsmelting. Pr. 23. mai er vannstanden 120,05 meter over havet og vannstand 121,2 meter over havet forventes innen 7. juni.

Status 31. mai

Normal vannstand for årstiden er 122,31 meter over havet, eller 4,62 meter lokal høyde. 31. mai er vannstanden 120,80 meter over havet eller 3,11 meter lokal høyde, ifølge GLBs tabelloversikt.

Flere artikler fra ieidsvoll