Styrimarka: Turstier og populære turmål

Styrimarka

Styrimarka er et stort skogområde sørøst for sentrum.

Dette skogområdet har kilometervis med stier og flere populære turmål, blant annet Bokkedalen med gapahuk og bålsted.

Går du østover fra Styrigrenda kan du gå i skog helt til Storsjøen i Nord-Odal.

I Styrimarka ligger også Trolldalen, som er regulert til skole- eller barnehage og småhusbebyggelse. Bildet er tatt i retning Trolldalen, Sundet og videre mot Mistberget.

Flere artikler fra ieidsvoll