40 år skiller boligfeltene Styrilia og Trollåsen

Boligfeltet Styrilia lå lenge uten naboer på noen kanter, men utbyggingen pågår nå for fullt i området.

Styri ligger på østsida av Vorma i Eidsvoll. Her ligger Styri-gårdene og Styrimarka. I et område mellom Styrivegen, Nesvegen og Styribakken ligger Styrilia, et byggefelt som vokste frem mot slutten av 1970- og begynnelsen av 1980-årene.

Styrilia lå lenge uten naboer, men utbyggingen pågår nå for fullt i området.

Rett nord for Styrilia bygges Trollåsen ut (i venstre bildekant). Sør for Styrilia er nye boliger prosjektert (utgravd felt til høyre i bildet) og nye boliger kommer opp sørvest for Styrilia (i høyre bildekant). Også på østsiden av Styrivegen er det kommet nye boliger de siste årene.

Rett nord for Styrilia bygges Trollåsen ut. Rett ved dette boligfeltet eier kommunen en tomt som har vært mye omtalt i forbindelse med plassering av ny skole.

Nye Trollåsen boligfelt er under utbygging. Dette ligger rett nord for Styrilia.

Skoletomt i Trolldalen

Ikke langt fra Styrlia og Trollåsen ligger Eidsvoll kommunes tomt i Trolldalen. Denne er regulert til offentlige formål og har vært aktuell i forbindelse med bygging av ny barneskole (erstatning for dagens Vilberg barneskole med rundt 350 elever).

Den nye skolen er vedtatt lagt til Tynsåk nær sentrum, og tomta i Trolldalen vil trolig ikke bli brukt til dette formålet.

Tomta i Trolldalen er regulert til offentlig formål, og er på 42 dekar. 

Vurderingen av tomta i Trolldalen til skoleformål er blant annet beskrevet slik i sakspapirer av Eidsvoll kommune: «Tomta ligger utenfor vekstområdet Eidsvoll sentrum, og er således ikke i tråd med Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus sine miljømål om konsentrert utvikling innenfor tettstedet. Avstanden til sentrum og kollektivknutepunkt tilsier at bil vil bli benyttet som transportmiddel. Avstanden til svømmehall medfører at elever må busses for å få svømmeundervisning. Ved å legge skolen i Trolldalen vil man ikke få like stor mulighet til sambruk av flerbrukshall. Skole i Trolldalen vil ikke medvirke til sentrumsutvikling på lik linje med å bygge skolen nærmere sentrum og i nærheten av andre skoler.»

Flere artikler fra ieidsvoll