Ålborgveien med bru over Andelva

Hundesbittet i Eidsvoll: Her følger hovedbanen Andelva. Ålborgveien går i bru over elva og jernbanen her.

Hovedbanen er Norges eldste jernbanestrekning. Den ble åpnet i 1854 og går mellom Oslo. Jernbanestrekningen er 67,8 kilometer lang.

Ålborgveien går fra Eidsvollvegen og Eidsvollbakken ved Eidsvoll kirke, gjennom Hundsebittet til Finstadvegen. Strekningen har i perioder vært stengt grunnet vedlikehold, samt bygging av ny jernbanebru på Gardermobanen: Ålborgveien bru på 143 meter. Ålborgveien bru ligger rett sør for Wergelandstunnelen ved Eidsvoll prestegård.

Hundsebittet (eller Hundsebettet / Hunnsebittet): Navnet Hunnsbettet er veldig vanlig mange steder i Norge. Det brukes om små jordområder som ligger innenfor en gårds naturlige tilhørighet, men eies av en annen. Det lå tidligere en jernbanestasjon her langs Hovedbanen.

Flere artikler fra ieidsvoll