Åpnet som Finstad Bro holdeplass i 1855

Bøn stasjon ligger ved Bønsparsellen som er en del av den opprinnelige Hovedbanen som ble etablert i 1853-54 mellom Christiania og Eidsvoll.

Den opprinnelige traséen ble lagt om i 1944, og Bønparsellen har etter dette vært ute av bruk. Stasjonen ligger i Eidsvoll kommune og ble åpnet som Finstad Bro holdeplass i 1855, ett år etter at Hovedbanen ble åpnet.

I 1882 fikk den navnet Bøhn, men siden 1893 skrives den Bøn. Stasjonen var fjernstyrt fra 1965 og ble 25 år senere ubetjent. I 2004 ble stasjonen nedlagt og ingen passasjertog stopper her.

Bygningene her er viktige kulturminner: Østbanebygningen (1874) og godshuset (1853). De er de eneste opprinnelige bygninger som er bevart på Hovedbanen.

I januar 2009 brant godshuset ned.

Kilde: Bane Nor eiendom

Flere artikler fra ieidsvoll