Bygger lynraskt dobbeltspor for jernbanen og 8 kilometer gang- og sykkelvei

Nordover fra Eidsvoll stasjon, med anleggsområde for ny jernbane og Vy buss AS avdeling Eidsvoll (Nettbuss Eidsvoll).

Anleggsområde og bussgarasjer. Ninabben i tåkedisen. Anleggstrafikk. Vorma med sandbanker. Vorma er et viktig område for våtmarksfugler. Mange av disse er delvis på sandbankene i elva og oppe på jordene. Disse stedene hviler og spiser våtmarksfuglene (kilde: miljolare.no).

Samferdsel: fra enkelt- til dobbeltspor

Toget fra Oslo nordover går i dobbeltspor helt frem til Eidsvoll Verk, et stykke etter stasjonen er det enkeltspor. Dette fortsetter slik til etter Minnesund hvor Mjøsa og Vorma møtes.

Enkeltsporet er en flaskehals på strekningen Hamar – Oslo. Når utbyggingsprosjektet Venjar – Langset står ferdig så er denne flaskehalsen fjernet.

Prosjektet omfatter cirka 13,5 kilometer dobbeltspor og en ny jernbanebru over Minnevika.

Fra Eidsvoll går det tog til både Skien og Kongsberg. Fra Lillehammer går også et IC-tog gjennom Eidsvoll frem til Drammen. Et av målene er en reisetid på under en time mellom Oslo og Hamar.

Eidsvoll er jo en stor landbrukskommune, og derfor har vi iverksatt et eget prosjekt for å ivareta matjorda på en best mulig måte.

Cecilie Berglund Gjørtz, kommunikasjonsansvarlig i Bane NOR for utbyggingen Venjar – Langset.

Flere kilometer med ny sykkelvei nordover

Prosjektet skal stå ferdig høsten 2023. Samtidig starter byggingen av turstien Vormtråkk på dagens jernbanetrasé langs Vorma.

Dette blir åtte kilometer turvei som kobles sammen med Mjøstråkk ved Minnesund.

– Vormtråkk blir en del av nasjonal sykkelveg nummer 7, som strekker seg fra Halden til Nidarosdomen i Trondheim. Turveien langs Vorma vil gi folk tilgang til et område som er lite tilgjengelig i dag, og vil bedre sykkel- og gangforbindelse til Eidsvoll stasjon og Eidsvoll sentrum for de som bor på vestsiden av elva mellom Eidsvoll stasjon og Minnesund, sier Cecilie Berglund Gjørtz til Samferdsel & infrastruktur. Gjørtz er kommunikasjonsansvarlig i Bane NOR for utbyggingen Venjar – Langset.

I Minnevika bygges landets lengste jernbanebru. Anlegget fra Eidsvoll til Minnesund er plasskrevende.

– Eidsvoll er jo en stor landbrukskommune, og derfor har vi iverksatt et eget prosjekt for å ivareta matjorda på en best mulig måte, sier Gjørtz.

Når utbyggingsprosjektet er ferdig, vil noen raviner være fylt opp og flatet ut for å legge til rette for 100 mål mer dyrket mark enn før prosjektets start, ifølge Samferdsel & infrastruktur.

Flere artikler fra ieidsvoll