Gardermobanen, Gladbakkgutua og Grindatunet

Byggekranene er i aktivitet nær Gardermobanen på Råholt.

Gladbakkgutua 20 til 28 (til venstre i bildet) er 74 adresser fordelt på fem bygninger med 3-5 etasjer.

Gladbakkgutua 14-16 rett ved Råholthallen er 70 adresser fordelt på to bygninger.

Grindatunet ligger rett ved Råholt ungdomsskole. De to husene utgjør et sameie bestående av 49 eierseksjoner. Byggherre for Grindatunet: Eidsvoll Verk Tomteselskap AS (eid av Sitor Eiendom AS og BORI Utbygging AS).

Gardermobanen er 64 kilometer lang fra Oslo S til Eidsvoll. Banen er Norges første høyhastighetsbane. Banen er knyttet sammen med Hovedbanen flere steder, med Kongsvingerbanen på Lillestrøm og med Dovrebanen i Eidsvoll.

Gardermobanen gjennom Råholt: Toget på vei inn mot Eidsvoll Verk stasjon.

Flere artikler fra ieidsvoll