Gullverket: Denne sanden inneholder kvikksølv og kaliumcyanid

Gullverket

Rester etter gruvedrifta i Gullverket. Dette er ved skogtjernet Putten.

Advarselen på skiltet er tydelig:

Sanden inneholder miljøgifter, blant annet kvikksølv og kaliumcyanid, og bør ikke røres.

Kaliumcyanid er et svært giftig stoff som ved inntak forårsaker øyeblikkelig lammelse av åndedrettsfunksjonen. Giften ble benyttet i selvmordsampuller av nazister og allierte agenter under andre verdenskrig. Metallisk kvikksølv er lite giftig ved svelging og hudkontakt, men kan forårsake akutt kvikksølvforgiftning etter innånding av høye konsentrasjoner, spesielt hvis metallet samtidig er oppvarmet.

Gruvedriften i Gullverket foregikk i perioden fra 1758 til 1908. Rekordåret 1902 skal ha gitt vel 50 kg rent gull, men driften ble aldri lønnsom. Totalt kan det være tatt ut 150 kg gull (kilde: Store norske leksikon).

Flere kilometer med gruveganger og noen hus fra gruvedriften er bevart.

Flere artikler fra ieidsvoll