Kveldsstemning ved Vorma båtforenings anlegg

Onsdag 1. juni i Eidsvoll.

Sein kveld ved Vorma i Eidsvoll. Vannstanden i Vorma øker, men det er fortsatt ikke nok for fritidsbåtene.

Flere artikler fra ieidsvoll