Langset kirke, tegnet av arkitekt Christian Heinrich Grosch

Luftfoto av Langset kirke, med Langset skole og bruene over Vorma/Mjøsa i bakgrunnen.

Langset kirke ble oppført som annekskirke til Eidsvoll og innviet 9. november 1859.

Arkitekt er Christian Heinrich Grosch. Han var Norges fremste og mest produktive arkitekt i første del av 1800-årene, og han tegnet flesteparten av de offentlige bygningene i den nye hovedstaden Christiania.

Langset er en hvitmalt langkirke i tre som skal være oppført etter samme tegning som for Flå kirke i Hallingdal.

Kirkegården er delvis omgitt av steinmur, som ble satt opp ved en utvidelse i 1944. Øverst i bakken nordvest for kirken står et gravkapell fra 1925 som er innredet og dekorert av Anders Stenberg.

Kilde: Norske kirker

Flere artikler fra ieidsvoll