Sletta bru må skiftes ut, men nå åpnes den for lettere kjøretøy

Etter en ny gjennomgang har Statens vegvesen funnet det forsvarlig å gjenåpne skogsvegbrua for vanlig personbiltrafikk.

Det vil ta tid å få etablert ny bru som erstatning for Sletta bru. Det er ikke mulig å forsterke brua over E6 i Eidsvoll kommune.

– Brua blir gjenåpnet med enveiskjørt trafikk, sentrisk kjøring og med største tillatte aksellast 4,5 tonn og en største tillatt totalvekt for kjøretøy på 7,5 tonn. Brua vil altså fortsatt være stengt for tunge kjøretøyer, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen i en pressemelding.

Sletta bru har vært klassifisert for 10 tonn aksellast og en totalvekt på inntil 60 tonn.

Gjenåpningen skjer i løpet av uke 18 (1. til 7. mai) når utstyr og skilting er på plass.

Brua er helt trygg for den belastningen som vi nå åpner opp for.

Seksjonssjef Gunnar Eiterjord, Statens vegvesen

Tretten bru kollapset

Flere fagverksbruene i tre er fortsatt stengt eller har redusert belastning etter at Tretten bru kollapset. Statens vegvesen jobber nå med å finne løsninger for disse.

– Vi har vært åpne om det har vært krevende å finne løsninger for Sletta bru, sa seksjonssjef Eiterjord i begynnelsen av mars.

Nå er snart en midlertidig løsning på plass.

Sletta brua må erstattes

– Brua må fortsatt erstattes da næringstransportens behov gjør at vi må ha en bruløsning som gjør at den kan tåle den lasten som brua opprinnelig var dimensjonert for, sier Eiterjord.

Arbeidet med å forberede bygging av ny bru fortsetter som planlagt.

Statens vegvesen jobber videre med løsninger for de øvrige bruene som etaten har vedlikeholdsansvar for som fortsatt er stengt eller som har midlertidig nedsatt lastkvalifisering.

Sletta bru går over E6 på Spetalsvegen innenfor Eidsvoll bygdetun. Sletta bru er en av flere som ble stengt etter at Tretten bru falt ned i august.

Flere artikler fra ieidsvoll