Status for de stengte bruene: Må byttes eller forsterkes

Flere av bruene i Eidsvoll må entes byttes, forsterkes – eller gjenåpnes med redusert bæreevne.

Statens vegvesen arbeider for fullt med å få løst utfordringene knyttet til bruene som fortsatt er stengt etter kollapsen til Tretten bru, melder vegvesenet i en pressemelding.

14 fagverksbruer i tre ble stengt etter brukollapsen på fylkesvei 254 på Tretten.

– Det samarbeides i denne prosessen bredt med rådgivere, leverandører, NTNU og andre relevante fagmiljøer som har kompetanse innen brutypen fagverksbru i tre, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i divisjon Drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

I denne prosessen involveres også fylkeskommunene Innlandet og Viken, som også har bruer som er stengt eller som har fått nedskrevet lastkvalifisering etter at Tretten bru falt ned.

Det er den enkelte vegeier som har ansvar for tiltak og løsninger for sine bruer.

– Det arbeides med mulige forsterkningstiltak og andre potensielle tiltak for å løse utfordringene for de bruene som fortsatt er stengt eller har redusert bæreevne og/eller som har enveiskjørt trafikk, sier Eiterjord.

Status for bruene i Eidsvoll

  • Skogsvegbrua Fjell-Leet (Eidsvoll) har sannsynligvis permanent redusert bæreevne.
  • Skogsvegbrua Statsrådvegen (Eidsvoll) må enten skiftes ut med en annen brutype, eller erstattes med omlegging av lokalveg og annen hovedvegkryssing i nærområdet. Arbeidet med prosjektering starter nå opp.
  • Skogsvegbruene Sletta og Blakkesrud (begge i Eidsvoll) vil enten bli forsterket, men mest sannsynlig vil de bli gjenåpnet med redusert bæreevne. Et annet alternativ som vurderes er å erstatte disse to bruene med omlegging av lokalveg og annen hovedvegkryssing i nærområdet. Arbeidet med prosjektering er startet opp.
Stengt: Totalt er fem bruer i Eidsvoll er stengt etter brukollapsen på Tretten.

I tillegg er disse bruene berørt:

  • E16 Tveit bru (Vang i Valdres), Rv. 22 Moumbekken bru (Fredrikstad), Skogsvegbrua Majorplassen (Kongsberg) og den private Skytebanen bru (Grane i Nordland fylke) er gjenåpnet for ordinær trafikk.
  • E16 Norsenga (Kongsvinger) har blitt gjenåpnet med redusert belastning, trafikk i ett sentrisk kjørefelt og automatisk lysregulering. En spesiell utfordring for denne er togtrafikken som går under brua.
  • Skogsvegbrua Skubbersenga (Eidskog) må skiftes ut med en annen brutype. Arbeidet med prosjektering har startet.

Sundbyvegen i Eidsvoll

Fylkesvegbruene på Flisa (Åsnes) og Evenstad (Stor-Elvdal) håndteres av Innlandet fylkeskommune og Sundbyvegen (Eidsvoll) og Bliksland (Indre Østfold) håndteres Viken fylkeskommune. 

Flere artikler fra ieidsvoll