Sundbrua delvis stengt for rehabilitering. Skal bli omkjøringsvei.

Det skal bygges ny bru over jernbanen ved gamle Eidsvoll stasjon. Sundbrua over Vorma skal i byggeperioden fungere som omkjøringsvei.

Det skal bygges en ny bru over jernbanen ved gamle Eidsvoll stasjon, men først skal Sundbrua over Vorma rehabiliteres. Sundbrua er i dag gang- og sykkelvei, og kan brukes av utrykningskjøretøy.

På nasjonaldagen går barnetoget over Sundbrua i Eidsvoll.

Rehabiliteringsarbeidene skal pågå frem til høsten 2022. I 2023/2024 starter byggingen av ny bru over jernbanen.

– Arbeidet vil pågå på hverdager fra klokken 07.00 til 19.00. Deler av arbeidet, som snekring, sandblåsing og bruk av lift kan medføre noe støy, melder Viken fylkeskommune.

Gang- og sykkelforbindelsen opprettholdes i anleggsperioden. 

Sundbrua er stengt for vedlikehold. Arbeidsbrakker er satt opp ved monumentet Den knelende soldat. Gående og syklende kan benytte gangvegen på Sundbrua.

Fylkeskommunen har ansvaret for brua

Sundbrua er en del av den kommunale veien Sundgata, men det er Viken fylkeskommune som har ansvar for vedlikeholdet av brua. Viken fylkeskommune er byggherre, Consolvo AS utfører arbeidet.

I 2023/2024 starter arbeidet med å bygge ny bru over jernbanen. I anleggsperioden skal Sundbrua fungere som midlertidig omkjøringsvei til gamle Eidsvoll stasjon og Øvre Romerike Tingrett. 

Når brua over jernbanen er ferdigstilt, skal Sundbrua åpnes som gang- og sykkelvei igjen.

Bygging av ny Eidsvoll bru over jernbanen

Dagens bru  på fylkesvei 181 fra 1923 er i dårlig forfatning, ifølge Viken fylkeskommune.

Veien over brua går til Øvre Romerike Tingrett, Skibladnerbrygga og en småbåthavn. Brua brukes også av gående og syklende.

Viken fylkeskommune skriver: Videre vedlikehold av eksisterende bru vurderes som lite hensiktsmessig da behovet for rehabiliterings- og oppgraderingstiltak er svært omfattende. Det planlegges ny bru i samme trasé som dagens. Prosjektet er prioritert med midler i handlingsprogram for Samferdsel i tidligere Akershus fylkeskommune 2018-2021. Etter planen starter arbeidet med å bygge ny bru over jernbanen i 2023/2024.

Detaljreguleringsplan for fylkesvei 181 ny Eidsvoll bru over jernbanen lå ute på høring i perioden 12. mai – 25. juni 2021. Forslaget var utarbeidet av Viken fylkeskommune sammen med Eidsvoll kommune.


 

Asfaltdekket på Sundbrua er frest bort. Vedlikeholdet skal pågå frem til høsten 2022, ifølge Viken fylkeskommune.

Flere artikler fra ieidsvoll