Covid-19: Midlertidig stans i utdeling av gratis hurtigtester

Som følge av omfattende testing de siste uker har Eidsvoll kommune få hurtigtester på lager. Helsedirektoratet sliter også med å dekke etterspørselen i kommunene, men regner med å ha kontroll i løpet av desember.

Utdeling av hurtigtester fra teststasjonen i Badet i Eidsvoll stanses. Dette skjer fra mandag 6. desember, melder Eidsvoll kommune

Denne helgen vil hurtigtester bare deles ut til personer med symptomer eller kjent smitteeksponering. Innbyggere oppfordres til å kjøpe hurtigtester selv. 

Gjenværende tester på lager i Eidsvoll kommune holdes i beredskap for smitteutbrudd i helseinstitusjoner eller blant helsepersonell.

Helsedirektoratet jobber med anskaffelse

Helsedirektoratet arbeider med anskaffelse av hurtigtester til nasjonal fordeling. Gratis utdeling av tester i Eidsvoll kommune gjenopptas når et tilstrekkelig lager av hurtigtester er på plass.

Helsedirektoratet har fram til nå sendt ut tester til kommuner og regionale helseforetak. I det siste er det meldt behov som overstiger det Helsedirektoratet har mulighet til å levere.

Helsedirektoratet vil fra torsdag 2. desember 2021 jevnlig sende ut tester, hovedsakelig basert på innbyggertall og innrapportert lagerstatus i kommunene.

Bestillinger som ikke er bekreftet skriftlig per e-post i uke 47 og 48, vil ikke bli effektuert

Helsedirektoratet

Stengt for bestilling av tester

– Helsedirektoratet har stengt for bestillinger av selvtester fra torsdag 2. desember 2021. Dette får delvis tilbakevirkende kraft: Statsforvaltere som har mottatt skriftlig bekreftelse fra Helsedirektoratet (ikke autosvar) på bestillinger sendt i uke 47 og 48, vil få levert avtalte volumer. Bestillinger som ikke er bekreftet skriftlig per e-post i uke 47 og 48, vil ikke bli effektuert, melder Helsedirektoratet på sine nettsider.

10 millioner tester i desember

Helsedirektoratet vil i løpet av desember motta ytterligere 10 millioner tester. Helsedirektoratet har som mål at alle kommuner skal få tilsendt minst like mange nye tester som antall innbyggere i kommunen før jul.

Helsedirektoratet tar sikte på å skaffe 30 millioner tester i 2022.

Prioritering av selvtester

Folhehelseinstituttet har klare råd til bruk av selvtest for covid-19. I en artikkel oppdatert 3. desember er dette prioriteringen: Selvtestene skal brukes til følgende prioriterte grupper:

Flere artikler fra ieidsvoll