Høy vannstand: Bryggene sikret med betongelementer

En halv meter over normal vannstand i Vorma og Mjøsa 6. juli 2022.

Sommeren startet med ekstremt lav vannstand i Vorma og Mjøsa. GLB godkjente en søknad om å reduseres utslippet av vann fra vassdraget i midten av mai. Dermed økte vannstanden sakte de neste ukene.

Nå er normalvannstand for årstiden passert.

6. juli er vannstanden 123,48 meter over havet – en halv meter høyere enn det som er normalt for årstiden: 122,95 meter over havet.

Vannstanden i Vorma og Mjøsa er nå høyere enn det som er normalt for årstiden. Bryggene er sikret med betongelementer.

Flere artikler fra ieidsvoll