Utbedrer vannlekkasje. Tynsåkvegen stengt.

Eidsvoll kommune skal lokalisere og utbedre en vannlekkasje ved Vilberg skole.

I forbindelse med arbeidene er Tynsåkvegen stengt fra Sundgata/Kastellvegen ved Shell og opp forbi skolen. På grunn av arbeidene vil vannet for nærliggende abonnenter være stengt i perioden 31. mai til morgenen 1. juni.

Stengingen berører også Vilberg barneskole.

Vannlekkasje Tynsåkvegen ved Vilberg skole.

Flere artikler fra ieidsvoll