Mor Karines veg, Råholtvegen, Bønsmoen skole og Eidsvoll stadion

Luftfoto Råholt: Nordover mot Eidsvoll og Minnesund, med Mistberget og Ninabben i horisonten.

Her er Mor Karines veg, som går i bue inn på Råholtvegen, nede i venstre hjørnet: litt av Kjeldevegen. Her er Bønsmoen barnehage, Bønsmoen skole og Eidsvoll stadion, EIF – Eidsvoll Idrettsforenings hjemmebane. EIF er et samlingssted for lokalmiljøet. Klubben jobber for å gi barn og ungdom i bygda et godt og trygt sportslig og sosialt tilbud. 

Luftfoto Sørbygda: Eidsvoll stadion (EIF) og Bønsmoen skole. Ninabben i horisonten.

Flere artikler fra ieidsvoll