Stedet med de mange bruene

Ved utløpet av Norges største innsjø bygges Norges lengste jernbanebru.

Snart er det fire bruer over Vorma/Mjøsa ved Langset og Minnesund. Norges lengste jernbanebru bygges nå, den skal etter planen stå ferdig i 2023. Planen er at togene skal kunne passere i over 200 kilometer i timen når hele strekningen til Hamar er ferdig i 2027.

 • Minnesund bru er en jernbanebru, denne ble åpnet i 1880. Dette er en 362 meter lang stålbru, den er ikke fredet. Snart skal den erstattes av en 836 meter lang bru i betong.
 • Langset bru er en veibro på fylkesvei 177. Denne åpnet for trafikk i 1959 og hadde opprinnelig navnet Minnesund bru. Stålbrua er 598 meter lang Den ble fredet av Riksantikvaren i 2008.
 • Nye Minnesund bru er en veibru på E6, denne går parallelt med Langset bru. Broen ble åpnet i 1993. Den ble fredet av Riksantikvaren i 2008. Stålbrua er 532 meter lang.

Det er Bane Nor som er ansvarlig for dobbeltsporet fra Venjar til Langset (Minnesund). Jernbanetraseen går gjennom utfordrende terreng i kupert ravinelandskap.

Prosjektet i tall

Det er totalt 23 nye konstruksjoner på strekningen:

 • 8 jernbanebruer, lengder 20-840 meter
 • 3 betongtunneler med lengde 40-400 meter
 • 2 vegbruer med lengde 20 meter og 40 meter
 • 3 krysningskulverter under jernbanen
 • 2 midlertidige vegbruer
 • 5 store tekniske bygg

Minnevika jernbanebru

Norges lengste jernbanebru: Prosjektet omfatter nye Minnevika jernbanebru – Norges lengste jernbanebru med 840 meter. Brua prosjekteres med 19 spenn, der hovedspennet er på 100 meter, her er seilingshøyden 15 meter ved høyeste vannstand. Dette sikrer blant annet at dampskipet Skibladner fortsatt kan seile Vorma til Eidsvoll.

Målet med jernbaneutbyggingen: Intercity-utbyggingen på Østlandet skal gi kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog.

268 stålrør sikrer den nye brua

Det er svært langt ned til fjell der Minnevika jernbanebru skal bygges. Brua kan derfor ikke stå direkte på fjell. Løsningen er å press stålrør ned i elvebunnen. Det er disse pelene som bærer søylene og brua.

Stålrørene har en diameter på cirka én meter. Det er brukt 268 peler i prosjektet. 

Når dobbeltsporet for jernbanen står ferdig, helt frem til Åkersvika ved Hamar i 2027, blir reisetiden mellom Hamar og Oslo redusert til 55 minutter.

Fakta: Norske jernbanebruer

 • Norsk jernbane har rundt 2700 bruer. 
 • De første jernbanebruene ble i stor grad bygd av tømmer. Etter hvert ble de erstattet av jern- og stålkonstruksjoner. 
 • Med Bergensbanen kom de store steinhvelsbruene. De største av dem ble bygd på 20- og 30-tallet.
 • Våren 1940 ble 61 jernbanebruer sprengt av norske tropper for å hindre tysk framrykking. Fem år senere ble 43 bruer igjen sprengt av norske styrker. 
 • Under og etter andre verdenskrig ble betong den dominerende byggemetoden.
  Kilde: Jernbanemagasinet

Flere artikler fra ieidsvoll