Vinterdis over Råholt

Solen står opp over Råholt.

Råholt en vintermorgen: Trondheimsvegen helt til høyre, Råholtvegen midt i bildet. Flaenbakken på tvers mellom de to. Oppe til høyre i bildet, Råholt kirke, Råholt skole til venstre.

Råholt ligger langs Trondheimsvegen (gamle E6) mellom Dal og Eidsvoll Verk. I løpet av de siste 20 årene har Råholt vokst seg til å bli et stort tettstedet på Romerike.

Flere artikler fra ieidsvoll